Το χείλος και τα πέταλα εμφανίζουν ιδιαίτερα διακοσμητικές τριχοειδή απολήξεις. Οι ανθοφόροι αναπτύσσονται από το πάνω μέρος των ψευδοβολβών από "μάτια" κάτω από τα φύλλα, ο κάθε ψευδοβολβός μπορεί να ανθίσει ξανά την επόμενη χρονιά μαζί και με τους νέους

Διαβάστε κάτι σχετικό!