Νέο άρθρο για τις φαλαινόψις αρλεκίνους

Με τις χιλιάδες υβριδίων που υπάρχουν στο εμπόριο στις μέρες μας, πολλές φορές συναντάμε κάποιους όρους ως ονομασία μιας κατηγορίας από αυτά. Οι φαλαινόψις αρλεκίνοι είναι ένα τέτοιο παράδειγμα. Και ενώ ίσως οι περισσότεροι να γνωρίζετε τους αρλεκίνους και την καταγωγή τους, μπορεί να μην γνωρίζετε πως δυο αδέρφια από την Ταιβάν άλλαξαν την τάση στις ορχιδέες εδώ και είκοσι χρόνια. Το άρθρο είναι διαθέσιμο εδώ.