Προστατευόμενες Ορχιδέες και Εμπόριο

Στο MyOrchid.gr αγαπάμε τις ορχιδέες, τόσο τα υβρίδια όσο και τα βοτανικά είδη. Συνεργαζόμαστε με επιλεγμένα φυτώρια και θερμοκήπια, ακολουθώντας μια σειρά από κανόνες και διαδικασίες ελέγχου που εγγυώνται την προστασία των σπάνιων ορχιδέων.

Ιστορική Αναδρομή

Τον λεγόμενο χρυσό αιώνα της δενδροκηποκομίας, κυνηγοί ορχιδέων εξερευνούσαν κάθε γωνιά της γης. Επέστρεφαν από τα ταξίδια τους, όχι μόνο με πολλές περιπέτειες να διηγηθούν σε αναγνώσματα της εποχής, αλλά και πολλές εξωτικές ορχιδέες, ξεριζωμένες από το φυσικό τους περιβάλλον, που έβρισκαν γρήγορα μια θέση σε συλλογές βοτανικών κήπων ή ευγενών και πλούσιων ιδιωτών συλλεκτών. Το γεγονός πως πολλά είδη ορχιδέων έχουν στο όνομα τους επίθετα ευγενών ή πλουσίων, είναι μια μικρή ένδειξη για το πελατολόγιο της τότε εποχής. Το δυστύχημα σε αυτή την ιστορική περίοδο ήταν πως το μεγαλύτερο μέρος από αυτά τα φυτά μαραίνονταν στα θερμοκήπια-φούρνους της Βικτωριανής Αγγλίας κυρίως, μιας και οι βοτανολόγοι δεν γνώριζαν ακόμη τον σωστό τρόπο καλλιέργειας των φυτών.

Πολλά είδη ορχιδέας έφτασαν κοντά στην εξαφάνιση ή και εξαφανίστηκαν από την εκτεταμένη συλλογή και εμπορία τους. Ευτυχώς κάποια από αυτά, επανεμφανίστηκαν χρόνια μετά σε άλλες περιοχές. Η βιομηχανική επανάσταση, έφερε μαζί της βήματα προόδου στην παραγωγή κάποιων υλικών αγαθών, μεταξύ των οποίων και το γυαλί. Έτσι τα θερμοκήπια από πολυτέλεια των ευγενών και πλουσίων άρχισαν να γίνονται και χόμπυ της λεγόμενης αστικής τάξης. Αρχικά κύριοι και κυρίες της καλής κοινωνίας και αργότερα χαμηλότερα στρώματα έκαναν τα πρώτα βήματα τους στην καλλιέργεια εξωτικών ορχιδέων. Οι κυνηγοί έκαναν χρυσές δουλειές.

Ανάπτυξη Τεχνολογιών

Μια θετική εξέλιξη αποτέλεσε το γεγονός της ανακάλυψης του τρόπου αναπαραγωγής της ορχιδέας μόλις το 1849 από τον David Moore, ο οποίος και πρώτος κατάφερε αναπαραγωγή ορχιδέας σε συνθήκες καλλιέργειας. Χρειάστηκε άλλος μισός αιώνας μέχρι το 1899 για να πραγματοποιηθεί η πρώτη συμβιωτική αναπαραγωγή ορχιδέας σε ελεγχόμενες συνθήκες δοκιμαστικού σωλήνα, από τον Noel Bernard. Πρακτικά η συγκεκριμένη περίπτωση αποτελεί και την πρώτη ιστορικά καλλιέργεια φυτού in vitro. Το επόμενο επιστημονικό άλμα έλαβε χώρα το 1921 από τον Lewis Knudson, ο οποίος και ανέπτυξε την μέθοδο ασυμβιωτικής αναπαραγωγής ορχιδέας, μια καινοτομία που αποτέλεσε προπομπό και βάση για όλη την σύγχρονη βιοτεχνολογία.

Η ασυμβιωτική μέθοδος αναπαραγωγής και κυρίως η μεταγενέστερη μέθοδος της μικροκαλιέργειας φυτικού ιστού, κατέστησαν τις ορχιδέες μαζικά διαθέσιμες με σταθερή ανάπτυξη της αγοράς αλλά και ραγδαία μείωση του λαθρεμπορίου. Οι φίλοι των ορχιδέων άρχισαν να έχουν πρόσβαση σε ολοένα και πιο πολύπλοκα υβρίδια που για να είναι πανομοιότυπα και μαζικά εμπορεύσιμα ήταν προϊόντα καλλιέργειας σε δοκιμαστικό σωλήνα. Στις μέρες μας η συντριπτική πλειοψηφία των εμπορικά διαθέσιμων ορχιδέων (περισσότερο από 85% της συνολικής αγοράς) είναι υβρίδια Φαλαινόψις. Άλλα ευρέως διαδεδομένα υβρίδια ανήκουν στα γένη των Κυμπίντιουμ, Ντεντρόμπιουμ και Βάντα.

Διεθνείς Συνθήκες Προστασίας

Αν και μικρή, η αγορά των βοτανικών ειδών γνωρίζει εκ νέου φίλους που ολοένα και αυξάνονται. Η παράνομη συλλογή από την φύση έχει μειωθεί πάρα πολύ, παρόλα αυτά υπάρχει. Για τον λόγο αυτό πολλές ορχιδέες συμπεριλαμβάνονται στις λίστες διεθνών συμβάσεων προστασίας γνωστές και ως CITES (CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA). Οι περισσότερες κυβερνήσεις του κόσμου (συμπεριλαμβανομένης φυσικά της Ελληνικής αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης συλλογικά) έχουν υπογράψει τις σχετικές συνθήκες προστασίας απειλούμενων με εξαφάνιση ή προστατευόμενων φυτών και ζώων. Ανάλογα με την κατηγορία στην οποία βρίσκεται στους σχετικούς πίνακες το κάθε φυτό, απαγορεύεται ή επιτρέπεται η διακίνηση και εμπορία του.

Πρακτικά όλες οι ορχιδέες ανήκουν στον πίνακα 2 με μερικές να βρίσκονται στο πίνακα 1 των σχετικών οργανισμών. Έτσι απαγορεύεται η διακίνηση και το εμπόριο τους. Στα τελωνεία κάθε χώρας, ειδικά καταρτισμένο προσωπικό ελέγχει την κάθε εισαγωγή ως προς το είδος και τα συνοδευτικά έγγραφα και σε περιπτώσεις παρανόμων εισαγωγών φυτών τα κατάσχει και η δικαιοσύνη τιμωρεί τον υπεύθυνο.

Εξαιρούνται από CITES:

   Τα τεχνητώς πολλαπλασιαζόμενα υβρίδια των γενών Cymbidium, Dendrobium, Phalaenopsis και Vanda.
   Σπέρματα (συμπεριλαμβανομένων χεδρώπων Orchidaceae), σπόρια και γύρη (συμπεριλαμβανομένου του γυρεομάγματος). Τα λεγόμενα πολίνια.
   Σπερμοφυείς καλλιέργειες ή καλλιέργειες ιστών in vitro, σε στερεό ή υγρό περιβάλλον, μεταφερόμενες εντός αποστειρωμένων δοχείων. Οι λεγόμενες φλάσκες.
   Δρεπτά άνθη τεχνητώς πολλαπλασιαζόμενων φυτών, και
  Καρποί και μέρη και παράγωγα αυτών εγκλιματισμένων ή τεχνητώς πολλαπλασιαζόμενων φυτών του γένους Vanilla (Orchidaceae). Το γνωστό μπαχαρικό που χρησιμοποιούμε στην ζαχαροπλαστική.

Έλεγχος

Οποιαδήποτε ορχιδέα που αποτελεί βοτανικό είδος, περνά από τα τελωνεία μόνο εφόσον συνοδεύεται από ειδικό πιστοποιητικό CITES, το οποίο έχει εκδοθεί από ελεγκτικές αρχές του κράτους εξαγωγής και πιστοποιεί την τεχνητή τους παραγωγή.Επιπλέον χρειάζεται και άδεια εισαγωγής από την χώρα υποδοχής. Τα μέτρα αυτά καθιστούν πολύ δύσκολη την διακίνηση παρανόμως μαζεμένων από την φύση ορχιδέων.

Κακές Πρακτικές

Μια αναζήτηση σε σελίδες δημοπρασιών, θα σας δώσει πολλά αποτελέσματα με πωλήσεις ορχιδέων από Μαλαισία, Ταϊλάνδη ή Κίνα στις οποίες και αναγράφεται πως η έκδοση CITES δεν συμπεριλαμβάνεται στην τιμή. Μια υποσημείωση «επικοινωνήστε μαζί μας αν θέλετε πιστοποιητικό CITES» κρατά την αγγελία στα όρια της νομιμότητας. Με μέσο κόστος έκδοσης του συγκεκριμένου πιστοποιητικού τα 30 Ευρώ (ανάλογα με την χώρα) για φυτά που προσφέρονται για 5-10 δολάρια… οι περισσότεροι απλά παρανομούν, εισάγοντας φυτά με ταχυδρομικές αποστολές (εκ των οποίον η πλειοψηφία κατάσχεται στα τελωνεία). Φυσικά οι περισσότεροι πωλητές έχουν με μικρά γράμματα μια ενημέρωση πως δεν ευθύνονται για τελωνειακούς δασμούς και κατασχέσεις…

Ακόμη και αν τα φυτά των δημοπρασιών, προέρχονται όντως από τεχνητή καλλιέργεια σε φυτώρια-θερμοκήπια, η συνοδεία τους από πιστοποιητικά είναι απαραίτητη και οποιαδήποτε εισαγωγή τους χωρίς αυτά, είναι παράνομη! Επιπλέον, για μια εισαγωγή φυτών από το εξωτερικό χρειάζονται ειδικές άδειες εισαγωγής από τις αρμόδιες αρχές (για οποιοδήποτε φυτό). Στην Ελλάδα και γενικά μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαικής Ένωσης, υπάρχουν συνθήκες ελεύθερης διακίνησης. Με λίγα λόγια, είναι αποδεκτή η εισαγωγή φυτών χωρίς άδεια εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά εκτός αυτής ο νόμος ορίζει την έκδοση άδειας εισαγωγής. Τέλος για οποιαδήποτε εισαγωγή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα φυτά πρέπει επιπλέον να συνοδεύονται από πιστοποιητικά φυτο-υγείας. Ειδικές υπηρεσίες σε κάθε χώρα (πχ το Υπουργείο Γεωργίας και κάποια τμήματα νομαρχιών), διαθέτουν ειδικούς γεωπόνους που ελέγχουν τα προς εξαγωγή φυτά. Τα έγγραφα φυτο-υγείας είναι και αυτά απαραίτητα για να περάσει κάποιο φυτό από τελωνείο.

Μερικές Συμβουλές:

Μην αγοράζετε ορχιδέες από σελίδες δημοπρασιών. Παρόλα αυτά, αν τελικώς αποφασίσετε να το κάνετε, ανάλογα με την χώρα προέλευσης φροντίστε για την έκδοση άδειας εισαγωγής, πιστοποιητικού CITES και πιστοποιητικού φυτο-υγείας.

Μην αγοράζετε ορχιδέες από ιδιώτες στο ίντερνετ. Βεβαιωθείτε πως ο πωλητής είναι μια νόμιμη εταιρία ή επαγγελματίας και όχι κάποιος που πουλά παρανόμως φυτά χωρίς έκδοση αποδείξεων. Η έλλειψη αποδείξεων πώλησης εκτός από φορολογικό αδίκημα είναι και ένδειξη πως ίσως οι ορχιδέες αποκτήθηκαν με παράνομο τρόπο.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι:

CITES, Λίστα CITES πίνακες 1,2 & 3 (περιλαμβάνει και τις ορχιδέες), Ελληνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Οδηγίες ΥΠΕΚΑ για Ορχιδέες. Orchid Conservation International.Ανακαλύπτοντας το myorchid.gr

«Hello world», όπως γράφουμε πάντα εμείς οι κομπιουτεράδες όταν ξεκινάμε να προγραμματίζουμε σε μια νέα γλώσσα προγραμματισμού. Το όνομά μου είναι Eve και μου αρέσει στον (ελάχιστο) ελεύθερο χρόνο μου να ασχολούμαι με τα φυτά που έχω στο μπαλκόνι μου.

Η πρώτη ορχιδέα ήρθε σπίτι μας αμέσως μετά την μετακόμιση. Ήταν δική μου αγορά από ένα μεγάλο κατάστημα. Μου έκαναν εντύπωση τα πολλά και όμορφα μωβ λουλούδια της και σκέφτηκα ότι θα ταίριαζε πολύ στο σαλόνι μας δίπλα στη μπαλκονόπορτα. Κι έτσι βρήκε τον χώρο της σε περίοπτη θέση. Πέρασε ο καιρός, τα λουλούδια άντεξαν ομολογουμένως πολύ, αλλά κάποια στιγμή έπεσαν. Συνέχιζα να την ποτίζω βυθίζοντάς την σε νερό μία φορά την εβδομάδα, όπως με είχαν δασκαλέψει από ένα ανθοπωλείο, αλλά παρέμενε στάσιμη, ούτε νέα φύλλα ούτε λουλούδια. Πέρασαν περίπου 7 μήνες όπου παρέμενε στην ίδια κατάσταση. Ο αρραβωνιαστικός μου μου έλεγε να την πετάξουμε (αυτό δε θα το έκανα σε καμία περίπτωση). Έτσι, αποφάσισα να το google-άρω!

Αυτή είναι η πρώτη μου ορχιδέα. Μία φαλαινόψις, όπως έμαθα αργότερα από το MyOrchid. Αυτή είναι μία από τις επόμενες ανθοφορίες της.

Βρέθηκα σε κάμποσα ξένα websites, με χαοτικό περιεχόμενο (πού να ψάξεις αν δεν ξέρεις τι να ψάξεις…). Και κάποια στιγμή έπεσα στο myorchid.gr. Μου έκανε εντύπωση το πόσο οργανωμένα ήταν τα πάντα, και φανταστείτε ήταν στην προηγούμενη version του ακόμα! Ανακάλυψα λοιπόν ότι οι ορχιδέες δεν διαφέρουν μόνο στο χρώμα, αλλά είναι πάρα πολλά είδη και ακόμα περισσότερα υβρίδια. Διάβασα για τη φροντίδα της φαλαινόψις, το πότισμα, τη λίπανση…

Η παλιά μορφή του MyOrchid (ευχαριστώ MyOrchid για την εικόνα!)

Η παλιά μορφή του MyOrchid

Μέσα σε λίγες εβδομάδες πήρε τα πάνω της! Ξεκίνησε να βγάζει φύλλα και οι ανθοφόροι της άρχισαν να επεκτείνονται και να βγάζουν τα πρώτα μπουμπούκια. Η χαρά μου ήταν απερίγραπτη! Συνέχισε να αναπτύσσεται όλο αυτό τον καιρό. Τους τελευταίους τρεις μήνες όμως, ο ρυθμός ανάπτυξής της έχει πολλαπλασιαστεί! Έχει βγάλει τόσες ρίζες που το πλαστικό της γλαστράκι έχει τσιτώσει! Από φύλλα δε, δε σταματά να βγάζει! Και μάλιστα, έβγαλε και σε δεύτερο σημείο, εκτός του βασικού κορμού της.

Νέα φύλλα. Μέσα στο κόκκινο πλαίσιο φαίνονται τα νέα (μικρά τότε). φύλλα που βγάζει η φαλαινόψις.

Κάποια στιγμή βρέθηκε στο δρόμο μου (ε, καλά… όχι στη μέση του δρόμου, μέσα σε κατάστημα ήταν…) μια όμορφη Oncidesa Sweet Sugar. Κι έτσι έγιναν δύο… Και μετά από λίγο καιρό ήρθε και άλλη μία φαλαινόψις σε άσχημη κατάσταση, μπας και καταφέρω να τη σώσω (και τα κατάφερα, φίλοι μου! Αλλά αυτή είναι μια άλλη ιστορία…). Και πριν από λίγες μέρες μου έφεραν δώρο άλλη μία φαλαινόψις… το σύνολον 4! Αυτό που αποκόμισα αυτά τα 2 χρόνια που ασχολούμαι εντατικά με τη φροντίδα τους είναι ότι όσο τις φροντίζεις, τόσο εκείνες στο δείχνουν με την ανάπτυξη και την ανθοφορία τους. Μπορεί να ακούγεται γλυκανάλατο, αλλά ισχύει όπως ισχύει και για όλα τα φυτά.

Τέλος, θα ήθελα να δώσω τις πιο θερμές μου ευχές στο MyOrchid, να συνεχίσει την τόσο ανοδική πορεία του και να μας μαθαίνει τόσα ωραία πράγματα από τον κόσμο των ορχιδέων! Καλή συνέχεια MyOrchid!Διάσωση και μεταφύτευση Φαλαινόψις

Άλλη μια φορά έτυχε προχτές να βρω στον κάδο της ανακύκλωσης πεταμένες φαλαινόψις. Δυστυχώς πολλοί (ακόμη και έμποροι) αντιμετωπίζουν τις φαλαινόψις ως αναλώσιμα ανθοδοχεία αντί για ζωντανά φυτά.
Ας ρίξουμε μια ματιά στην ποιότητα των φυτών όπως αυτά βρέθηκαν.

 

Εμφανώς ταλαιπωρημένο φυτό, αφυδατωμένο, φύλλα με μηχανικές βλάβες, υπόστρωμα πολύ παλιό.

   Εντελώς ξερές οι ρίζες στην επιφάνεια, φανερά υπολείμματα αλάτων από σκληρό νερό ή λίπασμα.

Η επιχείρηση διάσωση ξεκινά. Ένας παλιός κουβάς και ένα ποτιστήρι απαραίτητα εργαλεία. Μιας και είναι πιθανών να έχουν έντομα ή μύκητες τα φυτά, χρησιμοποίησα έναν παλιό κουβά που έχω μόνο για εργασίες στον κήπο και όχι αυτόν με τον οποίο φροντίζω τις ορχιδέες μου.

 Χτυπώντας ελαφρά την γλάστρα καλλιέργειας και κρατώντας το φυτό από την βάση του, αφαιρείται εύκολα. Όπως είχα υποψιαστεί το υπόστρωμα είναι «μολυσμένο» (λευκά στίγματα).

 Με προσοχή αφαίρεσα όλο το παλιό υπόστρωμα από τις ρίζες.

 Καλό ξέπλυμα.

 Η δεύτερη είναι σε χειρότερο χάλι, έχει εμφανή σημεία στα φύλλα που έχουν φαγωθεί από έντομα το πιθανότερο αν και υπάρχουν και μύκητες που αφήνουν παρόμοια σημάδια.

Οι ρίζες είναι ελάχιστες και ήταν συγκεντρωμένες στο πάνω μέρος της γλάστρας.

   Καθάρισμα των ριζών, απομάκρυνση μαλακών σάπιων ή σκληρών ξερών.

Να σημειώσω πως αυτά τα φυτά παρόλο που καθαρίστηκαν καλά δεν θα πλησιάσουν σε χώρο που υπάρχουν άλλες ορχιδέες πριν βεβαιωθώ πως δεν έχουν κάποιον ιό ή μύκητα. Θα μείνουν δηλαδή στην καραντίνα για 2-3 μήνες μέχρι να βελτιωθεί η κατάστασή τους χωρίς σημάδια μόλυνσης.

Αφού πήγα τις παλιές γλάστρες στην ανακύκλωση και το παλιό υπόστρωμα στο αναμμένο τζάκι, καθάρισα καλά τον κουβά και ξεκίνησα να ετοιμάζομαι για την μεταφύτευση. Μια καθαρή διάφανη πλαστική γλάστρα διαμέτρου 14 εκ θα ήταν ιδανική για 2 φαλαινόψις με τόσο λίγες ρίζες. Αν τις φύτευα μόνες τους θα χρησιμοποιούσα γλάστρες 8-10 εκ. Για να είναι όσο το δυνατόν πρακτηκότερη η μεταφύτευση και με την μικρότερη δυνατή σπατάλη γέμισα την νέα γλάστρα με υπόστρωμα. Επέλεξα ένα μείγμα από 1 μέρος μικρών κομματιών φλοιού πεύκου, 2 μέρη μεσαίων κομματιών φλοιού πεύκου, 1 μέρος κοκοφοίνικα, 1 μέρος σφάγνα.

Καλό είναι το φρέσκο υπόστρωμα να μουλιάζεται πριν από την χρήση του.

Μετά από 3 ώρες που μούλιασε ήταν έτοιμο.

  Λίγο μείγμα στην βάση.

 Μέσα τα φυτά και με προσεκτικό γέμισμα ανάμεσα στις ρίζες σχεδόν πήρε όλο το μείγμα.

Χρειάζεται λίγη προσοχή ώστε οι ρίζες να έχουν υλικό από όλες τις πλευρές. Αργότερα αν σωθούν θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν ρίζες κοντά στα τοιχώματα της γλάστρας.

 Τώρα το μόνο που μένει είναι να περιμένω φροντίζοντας τες να σωθούν ή να μετακομίσουν στην μεγάλη γλάστρα στον ουρανό. Κάθε μερικές εβδομάδες θα τις φωτογραφίζω για να δείτε και εσείς την πρόοδό τους.Τι λέτε να συμβεί?

Οι Αδέσποτες Ορχιδέες

Κάποτε σε μια συζήτηση με κάποιον γνωστό,  ανέφερα πως περίμενα να ανθίσει μια ορχιδέα μου για πρώτη φορά, μετά από 4 χρόνια φροντίδας. Ακόμη θυμάμαι την έκφρασή του όταν συνειδητοποίησε πως φρόντιζα ένα φυτό 4 χρόνια μέχρι να ανθίσει. Μάταια προσπαθούσα να του εξηγήσω πως το συγκεκριμένο φυτό δεν είναι εύκολο να το βρει κανείς ανθισμένο ή αν το βρει θα είναι απαγορευτικά ακριβό και πως το είχα πάρει μικρό…. απλά αδυνατούσε να το καταλάβει. Η άποψή του για τις ορχιδέες ήταν αυτή που πάντα με εκνεύριζε περισσότερο, οι ορχιδέες (βασικά με τον όρο ορχιδέα εννοούσε τις φαλαινόψις) είναι ένα φυτό που κρατάει έναν μήνα ανθισμένο και όμορφο και μετά το πετάς και αγοράζεις άλλη. Μάλιστα, συνέχιζε την ανάλυση, αν αγοράζεις λουλούδια για βάζο πχ τριαντάφυλλα  θα είναι στα ίδια ή και περισσότερα λεφτά και θα μαραθούν και γρηγορότερα.

Το τραγικό είναι πως αυτή την άποψη την έχω συναντήσει αρκετές φορές. Δεν ξέρω πως να χαρακτηρίσω την αντιμετώπιση ενός ζωντανού φυτού ως κομμένο άνθος με φύλλα. ‘Ίσως να υπάρχουν ελαφρυντικά αν μιλάμε για την ρεσεψιόν μιας εταιρίας ή ένα κομοδίνο ξενοδοχείου, αλλά για ένα οικιακό περιβάλλον πιστεύω θα ήταν προτιμότερο να αντιμετωπιστούν ως φυτά εσωτερικού χώρου μιας και αυτό ακριβώς είναι. Μάλιστα είναι ανθοφόρα φυτά εσωτερικού χώρου που χαρίζει έξτρα πόντους! Με πραγματικά λίγη φροντίδα ανθίζουν τακτικά.
Έχει τύχει αρκετές φορές, συγκεκριμένα 4, να κατεβάζω τα ανακυκλώσιμα απορρίμματα  και να βρίσκω ορχιδέες με τις γλάστρες τους μέσα στον κάδο της ανακύκλωσης. Ταλαιπωρημένες, μισο-σάπιες ή σχεδόν αποξηραμένες, απανθισμένες, με σπασμένα φύλλα ή με κάποια μόλυνση (μύκητες, βακτήρια, έντομα)?  Και όμως όχι, όλες τις φορές που μου έτυχε να βρω αυτές τις αδέσποτες ορχιδέες προς ανακύκλωση, ήταν πάντα σε καλή κατάσταση. Απλά είχαν απανθίσει. Αν το καλοσκεφτεί κανείς  έχει μια κάποια λογική ο κάδος της ανακύκλωσης. Εδώ αρκετές φορές δίπλα στον κάδο σκουπιδιών σε ξεχωριστή -καθαρή- σακούλα, έχει ρούχα ή παπούτσια ή ακόμη και μικρο-έπιπλα, πράγματα που αρκετές φορές συναντάς κάποιον γείτονα να περιεργάζεται μέχρι να αποφασίσει αν θα τα πάρει ή όχι. Γιατί όχι και φυτά?
Προσωπικά τις ονομάζω αδέσποτες, και έχω καμιά 10αριά από δαύτες. Μια από αυτές είναι -η αποκαλούμενη- Κάμπρια (ο όρος Κάμπρια δεν είναι αναγνωρισμένος από την βοτανική ονοματολογία, θα εξηγήσω σε μελλοντικό άρθρο).
Την είχα βρει αν δεν με απατά η μνήμη μου πέρυσι λίγο πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων. Μερικούς μήνες μετά, με λίγη φροντίδα και μια μεταφύτευση και να σου που άνθισε, και μάλιστα με δύο ανθοφόρους. Κάθε φορά που ανθίζει κάποια από τις πρώην αδέσποτες μου, σκέφτομαι το ίδιο πράγμα. Να βγάλω μια φωτογραφία, να γράψω και ένα σημείωμα και να το κολλήσω στον κάδο της ανακύκλωσης.
Κοίτα τι έχασες!