Όροι χρήσης – Όροι και Προϋποθέσεις Καταστήματος

Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του δικτυακού μας τόπου (www.myorchid.gr) οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών μας και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και παραχωρεί τη συγκατάθεσή του. Οι ακόλουθοι όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του δικτυακού μας τόπου.

Το myorchid.gr (δικαιούχος) δύναται οποιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις, οι επισκέπτες / χρήστες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση εικάζεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από την επίσκεψη / χρήση του δικτυακού μας τόπου.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού μας τόπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά η περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του δικαιούχου.

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπονται τα παρακάτω:

 • Μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης.
 • Αντιγραφή τμήματος κειμένου και αποστολή με e-mail σε κάποιον φίλο μαζί με την ηλεκτρονική διεύθυνση (URL) στην οποία βρίσκεται το εν λόγω κείμενο. Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί έξυπνη λειτουργία αντιγραφής – επικόλλησης (copy paste) η οποία και σε περίπτωση αντιγραφής τμήματος κειμένου, συμπληρώνει αυτόματα την ηλεκτρονική διεύθυνση μαζί με την προτροπή διαβάστε περισσότερα:. Οι επισκέπτες / χρήστες καλούνται να σεβαστούν αυτή την λειτουργία και να μην διαγράφουν την ένδειξη πηγής, ενώ σε περίπτωση τεχνικού σφάλματος να διασφαλίζουν πως προσθέτουν οι ίδιοι την πηγή.
 • Διαμοιρασμός τμημάτων ύλης, κείμενο / φωτογραφίες σε κοινωνικά δίκτυα όπως ενδεικτικά facebook, twitter, google+, linkedin ή παρεμφερούς λειτουργίας σελίδες. Οι επισκέπτες / χρήστες μπορούν να διαμοιράζουν το περιεχόμενό μας απλά κάνοντας κλικ στα εικονίδια facebook, twitter, google+ από το δεξί τμήμα της φωτο-κεφαλίδας (header) της κάθε ανάρτησης είτε να το πράττουν χειροκίνητα επισκεπτόμενοι το κοινωνικό δίκτυο της αρεσκείας τους.
 • Μεμονωμένη αντιγραφή και ανάρτηση τμήματος περιεχομένου σε ηλεκτρονικές σελίδες συζητήσεων (forums) με απαραίτητη την αναγραφή της ηλεκτρονικής διεύθυνσης (URL) της πηγής ακολούθως της τμηματικής ανάρτησης. Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί έξυπνη λειτουργία αντιγραφής – επικόλλησης (copy paste) η οποία και σε περίπτωση αντιγραφής τμήματος κειμένου, συμπληρώνει αυτόματα την ηλεκτρονική διεύθυνση μαζί με την προτροπή διαβάστε περισσότερα:. Οι επισκέπτες / χρήστες καλούνται να σεβαστούν αυτή την λειτουργία και να μην διαγράφουν την ένδειξη πηγής, ενώ σε περίπτωση τεχνικού σφάλματος να διασφαλίζουν πως προσθέτουν οι ίδιοι την πηγή.

Oι παραπάνω επιτρεπόμενες πρακτικές δεν σημαίνουν καθ’ οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Ό,τι άλλο περιλαμβάνεται στις ηλεκτρονικές σελίδες του δικτυακού μας τόπου και αποτελεί κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ανάγεται στη δική τους ευθύνη και ουδόλως έχει να κάνει με τον δικό μας δικτυακό τόπο, παρόλα αυτά για την προστασία των συμφερόντων τρίτων, ρητά ενδεδειγμένο κείμενο (π.χ. άρθρο του) ή φωτογραφικό υλικό (π.χ. photo courtessy of) απαγορεύεται να αναδημοσιευτούν καθ’ οποιονδήποτε τρόπο.

Υποχρεώσεις επισκέπτη / χρήστη

Ο επισκέπτης / χρήστης του δικτυακού μας τόπου οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαικού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του δικτυακού μας τόπου. Επίσης, οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια, ευγενικά και διακριτικά κατά την διάρκεια επίσκεψής του και χρήσης του δικτυακού μας τόπου, ενώ απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων που αντίκεινται στον κώδικας συμπεριφοράς χρηστών internet (ενδεικτική επεξήγηση). Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στο δικτυακό μας τόπο απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον επισκέπτη /χρήστη ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης.

Περιορισμός ευθύνης

Ο δικαιούχος, χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη του δικαιούχου για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη εξ αφορμής αυτής της χρήσης του δικτυακού μας τόπου.

Οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες παρέχονται “ως έχουν”, χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, τις οποίες όλες ρητά αρνείται ο δικαιούχος.

Ο δικαιούχος σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή των υπηρεσιών και του περιεχομένο, ούτε ακόμη την έλλειψη “ιών”, είτε πρόκειται για το δικτυακό του τόπο, είτε για κάποιο άλλο site ή server μέσω των οποίων λαμβάνετε το περιεχόμενο του. Παρόλα αυτά o δικαιούχος καταβάλει προσπάθεια προκειμένου ο δικτυακός τόπος να είναι ελεύθερος από “ιούς” ή άλλο κακόβουλο λογισμικό.

Αποκλεισμός συμβουλών

Οτιδήποτε παρέχεται στους επισκέπτες / χρήστες μέσω του δικτυακού μας τόπου δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιαδήποτε πράξεως αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των επισκεπτών / χρηστών να αξιολογήσουν ό,τι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε δικής μας ευθύνης.

Δεσμοί (links) προς άλλα sites

Ο δικτυακός μας τόπος δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω δεσμών (hyperlinks) ή διαφημιστικών banner, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη / χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουμε ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στην ευθύνη των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και οφείλετε να απευθύνεστε. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των χρηστών μας και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οποιαδήποτε μορφής δέσμευση για οποιονδήποτε.

Cookies

Ο δικτυακός μας τόπος δύναται να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη ορισμένων σελίδων και υπηρεσιών π.χ. ενημερωτικά δελτία, προσωποποίηση εμφάνισης, χρήσης ηλεκτρονικού καταστήματος κλπ. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σύστημα πχ ηλεκτρονικό υπολογιστή, τάμπλετ, έξυπνο τηλέφωνο κλπ του κάθε επισκέπτη / χρήστη, αλλά δεν μας επιτρέπουν να λαμβάνουμε γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του επισκέπτη / χρήστη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αναγνώριση και τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων σελίδων και υπηρεσιών του δικτυακού μας τόπου, για στατιστικούς λόγους, για λόγους marketing καθώς και για την ανάλυση του σχεδιασμού και της αποτελεσματικότητας του δικτυακού τόπου. Ο επισκέπτης / χρήστης μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες σελίδες και υπηρεσίες του δικτυακού τόπου είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί να γίνεται χρήση cookies για την αναγνώριση του, μπορεί να μην έχει περαιτέρω πρόσβαση στις σελίδες και υπηρεσίες αυτές και οφείλει να μην τις χρησιμοποιεί ή απλά να μην μπορούν να αποθηκευτούν κάποιες ενέργιές του. Για παράδειγμα χρησιμοποιούμε cookie ώστε αν ο επισκέπτης / χρήστης αλλάξει την εμφάνιση του φόντου της σελίδας, αυτή να παραμένει ως την επέλεξε ο επισκέπτης / χρήστης σε κάθε του μελλοντική επίσκεψη, σε περίπτωση που δεν αποδεχθεί το cookie απλά η εμφάνιση θα είναι η προεπιλεγμένη από εμάς στην επόμενη του επίσκεψη.

Σχολιασμός

Στο δικτυακό μας τόπο είναι δυνατή η διενέργεια σχολιασμού και συνομιλιών με βάση τους όρους που υπαγορεύει ο κώδικας συμπεριφοράς χρηστών internet. Οι συνομιλίες αυτές πρέπει να διέπονται από ευπρέπεια, ευγένεια και διακριτικότητα και να μην προσβάλλουν ή θίγουν καθ΄ οποιονδήποτε τρόπο πρόσωπα (νομικά ή φυσικά) και καταστάσεις. Οι απόψεις και αντιλήψεις που εκφράζουν οι επισκέπτες / χρήστες μέσω αυτού του τρόπου σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι υιοθετούνται από το δικτυακό μας τόπο. Αποτελούν αποκλειστικά προσωπικές τους αντιλήψεις, γεννούν γι’ αυτούς δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και την αποκλειστική ευθύνη φέρουν αυτοί που κάθε φορά τις διατυπώνουν. Ενδεχόμενη παράβαση των παραπάνω όρων δίνει στο δικτυακό μας τόπο τη δυνατότητα να αποκλείσει κάποιον επισκέπτη / χρήστη από τη συγκεκριμένη υπηρεσία.

Ενδεικτικά απαγορεύονται αναρτήσεις που θίγουν τα ανθρώπινα δικαιώματα (ή δικαιώματα των ζώων ή άλλων οργανισμών) ή και χαρακτηρίζουν αρνητικά οποιαδήποτε ομάδα ατόμων με βάση οποιοδήποτε χαρακτηριστικό γνώρισμα ή συμπεριφορά.

Επίσης απαγορεύονται αναρτήσεις διαφημιστικού περιεχομένου ή αναρτήσεις που περιλαμβάνουν συνδέσμους (links) εκτός και αν επιτραπεί με άδεια από τον δικαιούχο.

Τέλος απαγορεύονται αναρτήσεις σχολίων με θεματολογία θρησκευτικού / πολιτικού ή άλλου αμφιλεγόμενου χαρακτήρα.

Το σύστημα σχολιασμού επιτρέπει αναρτήσεις κειμένου ή και φωτογραφικού υλικού. Με την ανάρτησή ο επισκέπτης / χρήστης βεβαιώνει πως το υλικό αυτό είναι δικής του πνευματικής ιδιοκτησίας ή κατέχει την γραπτή άδεια τρίτου κατόχου και ενεργεί με την άδειά του. Η πνευματική ιδιοκτησία παραμένει στον επισκέπτη / χρήστη (ή τρίτο που το παρέχει την άδεια ανάρτησης), παρέχεται όμως μια αμετάκλητη άδεια προς τον δικαιούχο του δικτυακού τόπου να την αναπαράγει / αναμεταδίδει / εκμεταλλεύεται καθ΄ οποιονδήποτε τρόπο συμπεριλαμβανομένου και εμπορικού, ακόμη και αν ο επισκέπτης / χρήστης προβεί εκ τον υστέρων σε διαγραφή του σχολίου. π.χ. σε περίπτωση μελλοντικού άρθρου, μια φωτογραφία ασθενικού φυτού που αναρτήθηκε από επισκέπτη / χρήστη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εικονογράφηση.

Micro blogging (μικρο-χρονολόγιο)

Η παρεχόμενη από το δικτυακό μας τόπο υπηρεσία micro blogging δίνει τη δυνατότητα σε όσους από τους επισκέπτες / χρήστες το επιθυμούν να συμμετέχουν ενεργά στην δημιουργία ύλης και την αρθρογραφία αναρτήσεων στον δικτυακό μας τόπο και να διατυπώνουν τις απόψεις τους μέσω γραπτών αναρτήσεων. Σε ξεχωριστή για τον κάθε επισκέπτη / χρήστη σελίδα του δικτυακού τόπου, παρέχεται η δυνατότητα να αναρτά δικό του περιεχόμενο αξιοποιώντας τις προγραμματιστικές καινοτομίες και την αισθητική σχεδίαση του δικτυακού τόπου, κερδίζοντας αναγνωσιμότητα από επισκέπτες του δικτυακού τόπου και έχοντας μεγαλύτερες πιθανότητες εύρεσης του περιεχομένου τους (discoverability). Οι απόψεις που κάθε φορά διατυπώνονται πρέπει να διέπονται από ευπρέπεια, ευγένεια και διακριτικότητα και να μην προσβάλλουν ή θίγουν καθ’’ οποιονδήποτε τρόπο πρόσωπα (νομικά ή φυσικά) και καταστάσεις. Οι απόψεις και αντιλήψεις που εκφράζουν οι επισκέπτες / χρήστες μέσω αυτού του τρόπου σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι υιοθετούνται από το δικτυακό μας τόπο. Αποτελούν αποκλειστικά προσωπικές τους αντιλήψεις, γεννούν γι’ αυτούς δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και την αποκλειστική ευθύνη φέρουν αυτοί που κάθε φορά τις διατυπώνουν. Ενδεχόμενη παράβαση των παραπάνω όρων δίνει στο Δικτυακό μας τόπο τη δυνατότητα να αποκλείσει κάποιον χρήστη / επισκέπτη από τη συγκεκριμένη υπηρεσία.

Ενδεικτικά απαγορεύονται αναρτήσεις που θίγουν τα ανθρώπινα δικαιώματα (ή δικαιώματα των ζώων ή άλλων οργανισμών) ή και χαρακτηρίζουν αρνητικά οποιαδήποτε ομάδα ατόμων με βάση οποιοδήποτε χαρακτηριστικό γνώρισμα ή συμπεριφορά. Επίσης απαγορεύονται αναρτήσεις διαφημιστικού / εμπορικού περιεχομένου ή αναρτήσεις που περιλαμβάνουν συνδέσμους (links) με εξαίρεση συνδέσμους εγκυκλοπαιδικού χαρακτήρα στον δικτυακό τόπο της wikipedia. Τέλος απαγορεύονται αναρτήσεις σχολίων με θεματολογία θρησκευτικού / πολιτικού ή άλλου αμφιλεγόμενου χαρακτήρα.

Το σύστημα micro blogging επιτρέπει αναρτήσεις κειμένου ή και πολυμορφικού (multimedia) υλικού. Με την ανάρτησή ο επισκέπτης / χρήστης βεβαιώνει πως το υλικό αυτό είναι δικής του πνευματικής ιδιοκτησίας ή κατέχει την γραπτή άδεια τρίτου κατόχου και ενεργεί με την άδειά του. Η πνευματική ιδιοκτησία παραμένει στον επισκέπτη / χρήστη (ή τρίτο που το παρέχει την άδεια ανάρτησης), παρέχεται όμως μια αμετάκλητη άδεια προς τον δικαιούχο του δικτυακού τόπου να την αναπαράγει / αναμεταδίδει / εκμεταλλεύεται καθ΄ οποιονδήποτε τρόπο συμπεριλαμβανομένου και εμπορικού, ακόμη και αν ο επισκέπτης / χρήστης προβεί εκ τον υστέρων σε διαγραφή του περιεχομένου. π.χ. σε περίπτωση μελλοντικού άρθρου gallerypedia, φωτογραφία φυτού που αναρτήθηκε από επισκέπτη / χρήστη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εικονογράφηση.

Ψηφοφορίες / Έρευνες

Η παρεχόμενη από το δικτυακό μας τόπο υπηρεσία “ψηφοφορίας / έρευνας” δίνει τη δυνατότητα σε όσους από τους επισκέπτες / χρήστες το επιθυμούν να ψηφίζουν / απαντούν σε ερωτήματα που διατυπώνονται και προκύπτουν από θέματα σχετικά με την ύλη και όχι μόνο του δικτυακού τόπου. Όλες ανεξαιρέτως οι απαντήσεις καταγράφονται και αφού αναλυθούν, οδηγούν σε συμπεράσματα που απεικονίζουν τη θέση της κοινής γνώμης και αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του δικτυακού μας τόπου. Ο δικαιούχος δύναται να καθορίζει όρους και προυποθέσεις συμμετοχής στη ψηφοφορία / έρευνα και διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της ψηφοφορίας.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη του δικτυακού μας τόπου διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού Δικαίου ( Ν. 2472 / 1997, Π.δ. 207 / 1998. Π.δ. 79 / 2000 και αρ. 8 Ν. 2819 / 2000 ), όσο και του Ευρωπαικού Δικαίου ( Οδ. 95/46/ΕΚ και Οδ. 97/66/ΕΚ ).

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγει ο δικτυακός μας τόπος είναι τα ακόλουθα:

 • Εικονικό όνομα – Ψευδώνυμο χρήστη και άβαταρ (μικρή φωτογραφία)
 • Διεύθυνση IP
 • Ε-Mail *

* Στην λειτουργία σχολιασμού εάν επιθυμεί να σχολιάσει με το “Όνομα” (ή ψευδώνυμο) και “Email”. Σε περίπτωση σχολιασμού μέσω ταυτότητας τρίτης υπηρεσία όπως ενδεικτικά facebook / twitter δεν καταγράφεται η διεύθυνση email του επισκέπτη / χρήστη αλλά μόνο το όνομα χρήστη της τρίτης υπηρεσίας (πχ facebook) και η διεύθυνση IP. Στην περίπτωση χρήσης τρίτης υπηρεσία καταγράφεται το άβαταρ που ο επισκέπτης / χρήστης χρησιμοποιεί στην τρίτη υπηρεσία (π.χ. εικόνα προφίλ facebook) ως συνοδευτικό του σχολίου του.

Εκ των ανωτέρω στοιχείων μόνο το άβαταρ και όνομα δημοσιεύεται σε τρίτους μαζί με το σχόλιό του ή αν ο ίδιος ο επισκέπτης / χρήστης το επιθυμεί, δημοσιεύεται και η αγαπημένη του ή προσωπική σελίδα εφόσον προαιρετικά την καταχωρίσει. Σε περίπτωση χρήσης υπηρεσίας τρίτου όπως ενδεικτικά facebook εμφανίζεται σύνδεσμος προς το προσωπικό του προφίλ στην τρίτη υπηρεσία.

Αποκλειστικά και μόνο για τους ενεργούς χρήστες που συμμετέχουν στην λειτουργία micro blogging, συλλέγονται τα ακόλουθα:

 • Εικονικό όνομα / Ψευδώνυμο Χρήστη και άβαταρ (μικρή φωτογραφία)
 • Ονοματεπώνυμο
 • Διεύθυνση IP
 • E-mail
 • Τηλέφωνο
 • Ημερομηνία γέννησης

Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές), αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας. Ο δικτυακός μας τόπος διατηρεί αρχεία με τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών του. Στις αναρτήσεις του micro blogging εμφανίζεται προς επισκέπτες / χρήστες μόνο το άβαταρ και εικονικό όνομα (ψευδώνυμο) του εγγεγραμμένου χρήστη στην υπηρεσία.

Επιπλέον, στην περίπτωση των “δεσμών” (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους, ο δικτυακός μας τόπος δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.

Σε κάθε περίπτωση πάντως ο επισκέπτης / χρήστης του δικτυακού μας τόπου έχει τη δυνατότητα αφού επικοινωνήσει μέσω της φόρμας επικοινωνίας να ενημερωθεί για την ύπαρξη (ή μη) του προσωπικού του αρχείου και να ζητήσει τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή του.

Ανήλικοι έχουν πρόσβαση στο δικτυακό μας τόπο αλλά όχι στην λειτουργία του micro blogging. Αποτρέπουμε με τους παρόντες όρους τον σχολιασμό αναρτήσεων από ανηλίκους εκτός και αν υπάρχει η συγκατάθεση των γονέων / κηδεμόνων τους. Παρακαλούμε γονείς και κηδεμόνες να ελέγχουν και καθοδηγούν τους ανήλικους σχετικά με την χρήση του δικτυακού τόπου. Αν είστε γονέας ή κηδεμόνας κάποιου ανήλικου σχολιαστή και δεν συμφωνείτε με κάποια ανάρτηση του, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας για την άμεση διαγραφή του σχολίου.

Αποζημίωση

Ρητά συνομολογείται διά της παρούσης ότι σε περίπτωση που ασκηθεί κατά του δικτυακού μας τόπου οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής δική σας παράβαση, αναλαμβάνετε την υποχρέωση αφενός να παρεμβείτε στη σχετική εγερθείσα διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσετε το δικτυακό μας τόπο στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαικού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος.

Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Καμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής της εν λόγω σύμβασης είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.